Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Nyota (eigenaar van Gewoon Goed), met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via karen@nyota.nl of per post:

Nyota
van Imhoffplein 7
2595 SH Den Haag

Je kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31626096812.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

We verkopen het boek ‘Gewoon Goed; jouw koopgids voor een mooiere wereld’.

Artikel 2 – Registratie

Je dient je te registreren om een product te bestellen. Je moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dien je naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen je persoonlijke gegevens goed; zie ook ons Privacybeleid op onze website.

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor uw rekening tot een bedrag van €17,95 (de prijs van een boek). 

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen twee werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten.

Artikel 5 – Retour

Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar karen@nyota.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten van terugzending zijn voor jouw rekening. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet  je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden.

Artikel 6 – Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 8 – Privacy Policy

Wij beschermen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar karen@nyota.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat we je klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen twee dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met je sluiten is het Nederlands recht van toepassing.

Gratis snelcursus duurzaam consumeren

Leer in 2 weken alles over keurmerken, duurzame alternatieven en bewuste keuzes maken voor een mooiere wereld 🌍